Açıklamalı İçtihatlı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler

DVD FİLM HEDİYELİ

135.00 TL 114.75 TL
BARKOD: 9786055336318
Alt Başlık:
Orginal Adı:
Cep Boy: Kitap
Ön Sipariş: 0
Basım Tarihi: /
Baskı Sayısı:
Sayfa Sayısı: 1392
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Basım Yeri: /Türkiye
Dil: Türkçe
Yazarlar: Zekeriya Yılmaz
Yayınevi: Adalet Yayınevi
5 iş gününde temin

Ürün Açıklaması

Ülkemizde, hukuk davalarının âdil, hızlı ve düzenli yürüyebilmesi, adalet hizmetlerinde gittikçe genişleyip derinleşen ve çok boyutlu hâle gelen sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için, kanun değişikliklerinin yanı sıra ve belki ondan daha da önemli bazı tedbirlerin acilen alınması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi de, çalışkan, dürüst, ahlâklı, kültürlü, âdil ve (Mecellede Hâkim; hakîm, fehîm, müstakim ve emîn, mekîn, metîn olmalıdır şeklinde belirtildiği gibi) diğer yüksek niteliklere sahip, gelişen hukuka ayak uyduran hâkim istihdamına önem verilmesidir.

Bu kitap, onbeş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ile ondördüncü bölümlerinde (onikinci bölüm hariç), kanunların zaman bakımından uygulanması, görev ve yetki, davada taraflar ve ehliyet, dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlar, ön inceleme, yargılama usûlleri, hâkimin hukukî sorumluluğu, geçici 3. maddeyle ilgili değerlendirme ve önerile gibi önemli başlıklar altında geniş açıklama ve yeri geldiğinde içtihatlara yer verilmiş; onikinci bölümde, HMK’da, HUMK’a nazaran konu ve madde bazında getirilen diğer yenilik ve değişikliklere değinilmiştir. Kitabın onbeşinci bölümünde ise, HMK ve ilgili mevzuata yer verilmiştir. HMK metni, değişik bir sistemde; notlu, gerekçeli, karşılaştırmalı, madde altlarında ilgili İçtihadı Birleştirme Kararlarına (ve hatta ilgili diğer kanun metinlerine) işaret edilerek hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

Kanunların Zaman Bakımından Yürürlüğü ve Uygulanması
Hukuk Muhakemeleri Kanununda Görev ve Yetki
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
Teminat, Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adlî Tatil
Dava Çeşitleri
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
Yargılama Usûlleri
Ön İnceleme
İspat ve Delillerle İlgili Getirilen Yenilik ve Farklı Hükümler
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Yargılama Giderleri ve Adlî Yardım
Diğer Bazı Konularda Yapılan Değişiklik ve Getirilen Yeni Hükümler
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. Maddesi Üzerine Bazı Düşünce ve Öneriler
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat