Uluslararası İş Etiği ve Yönetimi

DVD FİLM HEDİYELİ

30.00 TL 25.5 TL
BARKOD: 9786055412043
Alt Başlık:
Orginal Adı:
Cep Boy: Kitap
Ön Sipariş: 0
Basım Tarihi: 4/2011
Baskı Sayısı: 1
Sayfa Sayısı: 221
Cilt Tipi: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Basım Yeri: /Türkiye
Dil: Türkçe
Yazarlar: Salih Yeşil
Yayınevi: Adalet Yayınevi
5 iş gününde temin

Ürün Açıklaması

Çalışmanın birinci bölümünde; Uluslararası iş etiği konusunun daha iyi anlaşılması açısından önemli olan küreselleşme, dinamikleri ve işletmeler açısından oluşturduğu fırsat ve tehditleri ele alınmaktadır. Çalışmanın özellikle günümüz şirketlerinin küreselleşmeyi ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsat ve tehditleri daha iyi anlamaları ve gerekli cevapları verebilmeleri konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bölüm, ayrıca uluslararası iş etiği, etik sorunların anlaşılması ve yönetimi konusundaki ihtiyacı da ortaya koymaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde; Uluslararasılaşma ve bu süreci daha iyi anlama bakımından önem taşımaktadır. Bu bölümde işletmelerin uluslararasılaşma süreci, bu sürecin dinamikleri ve bu süreçte karşılaşılan fırsat ve tehditler incelenmektedir. Diğer taraftan bu bölüm uluslararası iş etiği ve iş etiği sorunları işletmelerin uluslararası faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında bu bölümün önem ve değeri büyüktür.

Çalışmanın üçüncü bölümünde; etik ve iş etiği konusu özellikle işletmeler açısından ele alınmakta ve konunun farklı yönleri teorik ve uygulama bağlamında analiz ve değerlendirilmektedir. Bu bölümün amacı, özellikle günümüz iş dünyasında önemli bir yere sahip olan etik konusuna dikkatleri çekmek ve konunun farklı yönlerini ortaya koymaktır. Çalışma işletmelerde etik yönetiminin önemine vurgu yapmakta, işletmelerin karar ve fiillerinde etik değerler çerçevesinde hareket etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bölüm ayrıca ileride açıklanacak olan uluslar arası iş etiği ve yönetimi konularına ışık tutmakta ve temel bilgiler sunmaktadır.

Çalışmanın dördüncü bölümünde; uluslararası iş etiği konusu ele alınmaya çalışılmaktadır. Çalışmada; uluslararası iş etiği ve kapsamı, iş etiğinin uluslararası işletmeler açısından önem ve değeri, iş etiği konusunun zaman içerisindeki değişimi, uluslararası iş etiğinin kapsamı, çeşitli örnekler ve uluslararası iş etiği alanında yapılan çalışmalar sırasıyla ele alınmaktadır.

Çalışmanın beşinci bölümünde; işletmelerin uluslararası ve küresel pazarlarda karşılaştıkları etik sorunlara bakılmaktadır. Çalışmada öncelikle uluslararası ve küresel pazarlarda karşılaşılan fırsat ve tehditler ele alınmakta, bundan sonra etik sorunlar farklı açılardan ele alınmaktadır.

Çalışmanın altıncı bölümünde; kültür ve iş etiği arasındaki ilişkisi irdelenmekte ve iş etiğinin kültürden kültüre farklılık gösterdiği açıklanmaktadır. Bu bağlamda farklı kültürlerde farklı iş etiği yaklaşımları açıklanmaktadır. Ayrıca çalışma farklı kültürlerde iş etiği ilkeleri ile ilgili örnekler sunmaktadır.

Çalışmanın yedinci bölümünde; işletmelerin uluslararası alanda faaliyet gösterirken yaşadıkları farklı iş etiği sorunları karşısında nasıl karar vermeleri gerektiği üzerinde durmaktadır. Çalışma; işletmelerin uluslararası alanda yaşanan etik sorunların karşısında nasıl karar verilmesi noktasında çeşitli önerilerde bulunmakta ve bu bağlamda karar vericilere yardımcı olacak yaklaşımları ele alıp incelemektedir.

Çalışmanın sekizinci bölümünde; uluslararası iş etiği yönetimi konusu incelenmektedir. Bu bölümde işletmelerin uluslararası faaliyetlerinde etik davranma ve karar alma noktalarında dikkate alabilecekleri etik yönetim stratejileri açıklanmaktadır.

Çalışmanın son bölümde; özellikle işletmelerin uluslararası faaliyetlerinde karşılaştıkları etik sorunların çözümü ve daha başarılı uluslararası faaliyetler için gerekli olan küresel etik konusu ele alınmaktadır. Çalışma küresel iş etiğinin mümkün olup olmadığını ve bu noktada var olan farklı model ve yaklaşımları ortaya koymakta, değerlendirmekte ve konu ile ilgili öneriler sunmaktadır.